"ร่วมฝึกซ้อม" โอมูระ โดโจ

"โอมูระ โดโจ"

สถานที่ฝึกซ้อม สมาคม ไทย-ญี่ปุ่น โชโตกัน คาราเต้ประเทศไทย - JKA Thailand

Omura Dojo JKA Thailand

 

"โอมูระ โดโจ" สถานที่สอนของสมาคมฯ เปิดสอนคาราเต้สำหรับ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
โดย กลุ่มลูกศิษย์ของ เซนเซ ฟุจิคิโยะ โอมูระ (8 dan - JKA สมาคมคาราเต้แห่งประเทศญี่ปุ่น ) 

สถานที่ :
วันพุธ : Hidden Space Cafe (Sukhumvit Soi 65)  18.30-20.00
วันอาทิตย์ : Hidden Space Cafe (Sukhumvit Soi 65)  09.00-12.00

การเดินทาง: โดย BTS

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ โทร : อาจารย์สุกัญญา 091-636-6559, 092-236-9626

สำหรับชั้นเรียนภาษาญี่ปุ่นติดต่อ อาจารย์สุกัญญา 091-636-6559, 092-236-9626

 

 

วัน - เวลา :

ตารางเรียน

วันพุธ

วันอาทิตย์

09.00 – 10.30

-

สำหรับทุกระดับสาย

10.30 – 12.00

-

สำหรับระดับสายสูง

18.30 – 20.00

สำหรับทุกระดับสาย

-สำหรับระดับสายต่ำ : ผู้ฝึกใหม่ , สายขาว ถึง สายม่วง
สำหรับทุกระดับสาย : ผู้ฝึกใหม่ , ทุกระดับสาย
สำหรับระดับสายสูง : เฉพาะสายน้ำตาลและสายดำ
สถานที่ :

Hidden Space Cafe (Sukhumvit Soi 65)

อาจารย์ผู้สอน :

 

 

Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply