• " โอมูระ โดโจ "

  "โอมูระ โดโจ" สถานที่สอนของสมาคมฯ เปิดสอนคาราเต้สำหรับ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดย ลูกศิษย์ ของ เซนเซ ฟุจิคิโยะ โอมูระ (8 dan - JKA สมาคมคาราเต้แห่งประเทศญี่ปุ่น ) โทร อาจารย์สุกัญญา 091-636-6559 Read More
 • คาราเต้-โด ?

  วิถีแห่งคาราเต้เป็นเทคนิคการใช้มือเปล่าที่ได้จากการฝึก จนสามารถดึงพลังจากส่วนต่างๆของร่างกายมาใช้ ... รูปแบบการฝึก จากท่าพื้นฐานสามารถฝึกและพัฒนาไปสู่ระดับสูง ขนาดมีกำลังบังคับศัตรูประหนึ่งมีอาวุธ Read More
 • เซนเซ ฟุจิคิโยะ โอมูระ

  นอกเหนือจากบทความ ที่เกี่ยวกับ ประวัติและความหมายของคาราเต้-โดแล้ว สำหรับความคิดเห็นของท่านอาจารย์โอมูระ ...คาราเต้-โด คือ " หนทางในการเข้าถึงตัวตนของเราเอง " Read More
 • 1
 • 2
 • 3

วิถีแห่งคาราเต้....ในมุมมองของท่านอาจารย์ โอมูระ

คาราเต้-โด...คืออะไร ?

นอกเหนือจากบทความ ที่เกี่ยวกับ ประวัติและความหมายของคาราเต้-โดแล้ว สำหรับความคิดเห็นของท่านอาจารย์โอมูระ ...คาราเต้-โด คือ " หนทางในการเข้าถึงตัวตนของเราเอง "

หลังจากการฝึกฝนคาราเต้ เราจะเริ่มเรียนรู้ถึง สิ่งที่ดีและไม่ดี ในการพัฒนาคาราเต้ของตัวเราเอง การฝึกฝนอย่างหนัก และประสบการณ์ ในการแข่งขัน ทำให้เรารู้ว่า ร่างกายและจิตใจ สามารถตอบสนองกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นอย่างไร เพื่อที่จะหา ทางออกที่ดีที่สุด ...และในที่สุด เราสามารถประยุกต์ใช้ สิ่งที่ได้เรียนรู้ เหล่านี้ ในชีวิตประจำวัน

Share

ท่านอาจารย์โอมูระ คิดว่า ความสามารถในด้านคาราเต้ที่ดี  อย่างเดียวนั้น ยังไม่เพียงพอ เราจะต้องสามารถ ที่จะนำหลักการ ของคาราเต้ มาประยุกต์ใช้ใน " โลกแห่งความเป็นจริง" ได้ด้วย... นั่นหมายถึง นำมาใช้ในการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ในสังคม หากนักคาราเต้ สามารถทำได้เช่นนั้นแล้ว จึงจะถือได้ว่าเขาเข้าใจ "คาราเต้" อย่างแท้จริง "

คนทุกคนนั้น ล้วนแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน สรีระ ร่างกาย จิตใจ และอื่นๆอีกมากมาย จึงเป็นความน่าสนใจที่เราจะได้ศึกษาและเข้าใจว่า คาราเต้ จะได้ให้อะไรกับแต่ละคนบ้าง ซึ่งแต่ละคนนั้นจะต้องใช้เวลา ระยะยาวนานและการฝึกฝนอย่างหนัก ให้เพียงพอ กับที่ร่างกายของเขาต้องการ และสมควรที่จะได้รับ เราเริ่มที่การฝึกพื้นฐาน เมื่อสมบูรณ์แล้ว เราก็จะเรียนรู้ว่า จะทำอย่างไร จึงจะสามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ภายใน การออกเทคนิคเพียงครั้งเดียว นี่คือ วิถีแห่งการต่อสู้และป้องกันตัว– คาราเต้

 อาจารย์คาราเต้ ... ?

อาจารย์คาราเต้ แตกต่างจาก ผู้ฝึกสอนคาราเต้ทั่วไป  อาจารย์ นั้นจะต้องรับผิดชอบในตัวลูกศิษย์ของเขา ไม่ใช่แค่ให้พัฒนา ทางด้านคาราเต้แต่เพียงอย่างเดียว แต่จิตใจต้องพัฒนาด้วย...คือจุดประสงค์ที่แท้จริงของอาจารย์คาราเต้ ในขณะที่ ผู้ฝึกสอนคาราเต้ทั่วไป มีหน้าที่เพียงแค่ให้คำแนะนำในการฝึกแก่ผู้ฝึกเท่านั้น  โดยที่ไม่สนใจและรับผิดชอบในด้านอื่นๆ

สิ่งสำคัญที่สำคัญที่สุดสำหรับอาจารย์คาราเต้คือ  จิตใจ ที่มุ่งมั่นในการสอน เขาจะต้องเข้าใจและรู้ว่า ควรจะให้อะไรกับลูกศิษย์ ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้ว่า ลูกศิษย์แต่ละคนจะสามารถรับการสอนได้มากน้อยแค่ไหน อาจารย์มีหน้าที่ ที่จะต้องสอน หลักแห่งปรัชญาของคาราเต้ ระเบียบวินัย และความประพฤติ ทางด้านจิตใจ ให้กับลูกศิษย์ตั้งแต่พวกเขาเริ่มต้นฝึก !!

แต่การอธิบายในหลักปรัชญา และจุดที่สำคัญของคาราเต้ ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ อาจารย์คาราเต้-karate sensei” ควรจะทำได้ เขาจะต้องสามารถ แสดง ให้ลูกศิษย์เห็นในสิ่งที่เขาพยายามจะสอนได้ด้วย ดังนั้นทั้งความสามารถในการอธิบายรวมถึงการแสดงคาราเต้ให้ได้เห็น คือสิ่งสำคัญของ อาจารย์คาราเต้ -Karate Sensei!!

ผู้ฝึกคาราเต้ -Karateka... ?

 ในความคิดของท่านอาจารย์โอมูระ ผู้ฝึกคาราเต้ จะต้องเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์ของเขาพยายามจะอธิบาย แต่ก็ไม่เสมอไปที่ผู้ฝึกจะเข้าใจทุกอย่างที่อาจารย์ของเขาสอน เนื่องจากคาราเต้ไม่อาจจะเข้าใจได้จากคำพูดเพียงอย่างเดียว ผู้ฝึกจะต้องเริ่มเรียนรู้หลักการด้วย จิตใจ ก่อน แล้วค่อย ร่างกานั่นคือ เขาจะต้องฝึกฝนอย่างหนัก ในขณะเดียวก็จดจำ คำสอนทุกอย่าง ที่ได้จากโรงฝึก

ผู้ฝึกจะต้องคิดเสมอว่า "ทำอย่างไรจึงจะพัฒนาเทคนิคของเราได้" "ททำอย่างไรจึงจะใช้เทคนิคได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด" "ทำอย่างไรจึงจะอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบ"...ทัศนะคติเหล่านี้คือ สิ่งที่ท่านอาจารย์โอมูระเห็นว่า ผู้ฝึกคาราเต้หรือนักสู้ทุกคนควรจะมี

ผู้ฝึกยังจะต้องรู้ด้วยว่า สภาพร่างกายและจิตใจของเขา พร้อมที่จะรับการฝึกอย่างหนักและเหมาะสมหรือไม่ เพราะความจริงก็คือ การขาดทั้งสองสิ่งที่จำเป็นนี้ อาจเป็นไปได้ยากหรืออาจเป็นไปไม่ได้เลย ที่อาจารย์จะถ่ายทอดความรู้ทั้งหมดให้กับพวกเขาได้ ดังนั้นผู้ฝึกคาราเต้จะต้องเตรียมตัวให้พร้อม ถ้าเขาตั้งใจที่จะฝึกคาราเต้อย่างจริงจังตลอดชีวิตของเขา

 

Review !

 
Omura Sensei

บทสัมภาษณ์ อาจารย์โอมูระ

หลังจากการฝึกฝนคาราเต้ เราจะเริ่มเรียนรู้ถึง สิ่งที่ดีและไม่ดี ในการพัฒนาคาราเต้ของตัวเราเอง การฝึกฝนอย่างหนัก และประสบการณ์ ในการแข่งขัน ทำให้เรารู้ว่า ร่างกายและจิตใจ สามารถตอบสนองกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นอย่างไร เพื่อที่จะหา ทางออกที่ดีที่สุด ...และในที่สุด เราสามารถประยุกต์ใช้ สิ่งที่ได้เรียนรู้ เหล่านี้ ในชีวิตประจำวัน

อ่านต่อ

นายกสมาคม !

 • Chutinant Bhirombhakdi

อาจารย์ ฟุจิคิโยะ โอมูระ

ปรัชญา คาราเต้

 • กฎสำนัก 5 ประการ +

  คำสอนการฝึกฝน แห่งวิถีคาราเต้: โดโจ คุง การตีความของคำสอน หรือ กฎสำนักนั้นต้องมีการเรียนรู้และฝึกฝนจิตใจ ในระดับหนึ่ง จากผู้ฝึกสอนในระดับอาจารย์ การถ่ายทอด Read More
 • ประวัติคาราเต้-โด +

  ศึกษาประวัติความเป็นมา และ พัฒนาการของ คาราเต้-โด ประมาณศตวรรษที่14 พระโพธิธรรม(ดารูมะ) ผู้ก่อตั้งพุทธศาสนานิกายเซน เดินทางจากทางทิศตะวันตก ของประเทศอินเดีย ฝ่าแนวเขาหิมาลัย Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply