คาราเต้โด ศาสตร์มวยแห่งความว่างเปล่า มรรคาแห่งการชนะใจตน

ในการต่อสู้ ระยะ-จังหวะที่ใช่ มีแค่หนึ่งเดียวเท่านั้น ไม่ว่าเราจะเข้า หรือเขาจะเข้า จังหวะ-ระยะที่ใช่ก็มีเพียงหนึ่ง การโจมตีทั้งหลายย่อมเกิดจากหนึ่ง และหนึ่งจะเกิดเพียงแค่ในระยะที่ใช่ ดังนั้น เซน หรือโกะ ต่างกันแค่ความชำนาญ(ในการใช้) เมื่อหนึ่งถูกตัดขาด สองสามสี่ย่อมไม่อาจเกิด แต่หากท่านรีรอปล่อยวางให้หนึ่งได้เกิดขึ้น สองสามสี่ย่อมเกิดตามรังควาญใจ

ทุกท่วงท่า ทุกการเคลื่อนไหว ล้วนเกิดจากพื้นฐาน ขึ้นอยู่กับท่านจะเข้าใจในสิ่งที่ฝึกมากเพียงใด หากท่านไม่เข้าใจอย่างแท้จริง ย่อมต้องอาศัยท่วงท่าต่างๆมากมาย เพื่อแก้สถานการณ์นั้นๆ ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวหลอกล่อเพื่อสร้างสถานการณ์นั้นๆ แต่ถ้าท่านเข้าใจพื้นฐานการเคลื่อนไหวของร่างกาย ท่านจะรู้ว่า มนุษย์เรามีเพียง สองมือ สองเท้า และสมองหนึ่ง ใจหนึ่งเท่านั้น การเคลื่อนไหวของคนย่อมมีจำกัด ถ้าท่านเข้าใจย่อมสามารถใช้มันเพียงท่วงท่าเดียวให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด ไม่ต้องเสียแรงโดยเปล่าประโยชน์หลอกล่อ หรือใช้ท่วงท่าต่างๆมากมาย ดั่งคำว่า ฝึกหนึ่งเพื่อล้มร้อย ดีกว่าฝึกร้อยเพื่อล้มหนึ่ง


เซน โนะ เซน คือการล่วงรู้คาดการจังหวะในการโจมตีของคู่ต่อสู้ แล้วสามารถดักจังหวะโจมตีออกมาได้ก่อน

โกะ โนะ เซน คือการล่วงรู้คาดการจังหวะในการโจมตีของคู่ต่อสู้ แต่ไม่สามารถดักจังหวะโจมตีได้ก่อน จึงต้องอาศัยจังหวะที่เกิดการโจมตีที่เข้ามาแล้วเสร็จสิ้นก่อน จึงค่อยจู่โจมกลับไป

ดังนั้น การเคลื่อนไหวนั้น ผู้ที่เคลื่อนไหวก่อน(โดยประมาท) ย่อมเสียเปรียบ เพราะปราศจากการไตร่ตรอง เมื่อไม่รู้เขา แต่รู้เรา รบร้อยครั้ง แพ้ชนะสลับกันไป แต่ถ้ารู้เขารู้เรา รบร้อยชนะร้อย(ซุนจื่อ)... ดูเพิ่มเติม

นี่คือพื้นฐานการต่อสู้ของทุกวิชาการต่อสู้ ซึ่งล้วนมาจากปรัชญาเต๋า-พุทธ(การฝึกฝนจิต) ขงจื้อ(ระบบโดโจ) และซุนจื่อ(ระบบการต่อสู้) ที่เป็นศาสตร์ปรัชญาใหญ่ๆ ในคาราเต้ แต่ในขั้นตอนการใช้จริงๆนั้น หาได้แยกออกเป็นสามไม่ เต๋า-พุทธ ขงจื่อ ซุนจื่อ ต้องรวมเป็นหนึ่ง

เมื่อท่านถ่อมตนจนต่ำสุด เมื่อนั้นเกียรติคุณของท่านจักสูงสุด เมื่อท่านพยายามค้นหาจุดผิดพลาดของตนเองอย่างไม่ย่อท้อแล้ว ท่านจักพัฒนาได้สูงที่สุด หากท่านเกียจคร้านในการฝึก คิดแต่เพียงว่าตนเรียนรู้จนหมดสิ้น เข้าใจทุกท่วงท่า ปราศจากการค้นหาจุดผิดพลาดด้วยตนเองแล้ว ท่านจะไม่เกิดการพัฒนาใดๆเลย ต่อให้ท่านมีผู้ตำหนิติเตียนท่านว่ามีข้อผิดพลาด ท่านก็หาฟังไม่ เพราะจิตท่านยึดติดกับตัว และไม่เข้าใจในความผิดพลาดนั้นว่าเป็นเช่นไร

 
Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply